Hướng dẫn thanh toán

Quý khách vui lòng chuyển tiền theo số tài khoản sau:

Số TK: 0541000254231

Chủ TK: Nguyễn Danh Khánh

Ngân hàng Vietcombank - CN Chương Dương, Hà Nội